Vizyon

Vizyonumuz:

- Vizyonumuz, öğrencilerimizi uluslararası düzeyde geçerliliği olan Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı kapsamında yabancı dil seviyelerini B1 düzeyine ulaştırmak ve akademik hayatlarında yapacakları çalışmaları etkili biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak yabancı dil bilgisini edindirmektir.

- Yabancı Diller Yüksekokulunun tüm birimlerinde yürütülen yabancı dil öğretim programlarını, öğretim araç/gereçlerini ve öğrenme ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve çağdaş uluslararası niteliklere koşut biçimde geliştirmektir.

- Öğrencileri gerek devam edecekleri bölümlerde, gerek yaşamın farklı alanlarında aldıkları yabancı dil eğitiminden azami yarar sağlayacakları biçimde yetiştirmektir.

- Nitelikleri ile ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

Son Güncelleme: 2022-05-05 14:35:05
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022