BİRİM İÇ KONTROL SİSTEMİ

1-Kontrol Ortamı Standartları

KOS1-Etik Değerler  ve Dürüstlük

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

KOS4- Yetki Devri

 

2-Risk Değerlendirme

RDS1-Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

 

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

KFS3- Görevler Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

BİS1- Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi


5-İzleme

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İS2- İç DenetimSon Güncelleme: 2022-04-12 09:55:10
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022