Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

Hazırlık Bölümü (Arapça)

 

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI

            İlahiyat alanında eğitim görmek isteyen her öğrencinin Arapça bilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Lisans eğitimi boyunca ve sonrasında alana dair kaynaklardan yararlanabilmede Arapça en önemli araçlardandır. Bu zorunluluğun karşılanmasına yönelik olarak Arapça hazırlık sınıfında verilen eğitimin amacı; öğrencilere alanı ile ilgili olarak Arapça kaynaklardan okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, duygularını ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, Arapça dil becerisini gerçekleştirebilme yeterliliği kazandırmak şeklinde özetlenebilir.  

            Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin lisans eğitimine hazırlanması amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Arapça hazırlık sınıflarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başı itibariyle 140’ı I. öğretim, 114’ü II. öğretim olmak üzere toplam 254 öğrenci eğitim görmektedir.

            Hazırlık sınıfında eğitim süresi güz dönemi 16 hafta, bahar dönemi 16 hafta olmak üzere toplamda 32 haftadan ibarettir. Haftalık 30 saat Arapça eğitimi alan öğrencilerin gördükleri dersler ve haftalık ders saatleri dağılımı aşağıdaki şekildedir:

                        DERSİN ADI                                              HAFTALIK DERS SAATİ

                        Cümle Bilgisi (Nahiv)                                            6 Saat

                        Okuma Anlama (Kırâat)                                        6 Saat

                        Kelime Bilgisi (Sarf)                                              4 Saat

                        Yazılı Anlatım (Kitâbet)                                        4 Saat

                        Sözlü Anlatım (Muhâdese)                                    4 Saat

                        Duyma Anlama (İstimâ)                                         4 Saat

                        Arap Dili Fonetiği                                                   2 Saat

            Devam zorunluluğunun bulunduğu hazırlık sınıfı eğitimi sonunda öğrencilerin “Başarılı” sayılabilmeleri için elde etmeleri gereken not ortalaması 60 (Altmış)’tır. Yıl boyu yapılan sınavların hesaplanması neticesinde bu ve üzeri bir notu alma başarısı gösteren öğrenciler, I. sınıftan ilahiyat lisans eğitimlerine devam etme hakkına sahip olmaktadırlar. 

Son Güncelleme: 2019-10-04 09:35:35
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020